Varhaiskasvatuksen haetaan opettajia

Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen hankkeeseen haetaan 4 varhaiskasvatuksen opettajaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten opetuksen kehittämiseen 1.8.2022 – 31.12.2023

  • Kaksi opettajista toimii 1- 3 varhaiskasvatuksen yksiköissä.
  • Kaksi kiertää useammassa eri yksiköissä, joten auto on työssäsi tarpeellinen.

Eri kieli-kulttuuritaustaisten lasten opetuksen kehittäminen Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen hankkeessa:

  • Edistetään inklusiivisuutta ja lasten osallisuutta hyödyntäen monilukutaitoa ja leikkiä opetusmenetelmien rinnalla.
  • Kehitetään kieli-ja kulttuuritaustaisten lasten S2-opetusta sekä vahvistetaan heidän kulttuuri-identiteettiään monipuolisin toimintatavoin varhaiskasvatuksessa.
  • Hankeopettajat tukevat lapsiryhmien opettajien toiminnan suunnittelua, kehittämistä ja arviointia kunkin lapsen ja ryhmän tarpeiden mukaisesti.
  • Kerätään toimintaa edistää materiaalia ja luodaan kielirikasteiset oppimisympäristöt.

Hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta, työavain 436504, 13.5.2022 klo 15 mennessä.

Haastattelu järjestetään 19.5.2022