Seinäjoen kaupungin tilinpäätösluvut kertovat kasvusta

Käyttötalouden menopuoli vaatii vielä parantamista, vaikka oikeaan suuntaan on menty.

Koronapandemian negatiivisista vaikutuksista huolimatta Seinäjoen kaupungin verotulojen kehitys oli viime vuonna vahvaa.

–Tilinpäätös osoittaa, että Seinäjoen kaupungin talous heikkeni edellisvuodesta, ja tilikauden tulos jää 5,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Verrattuna viimeiseen melko lailla normaaliin vuoteen 2019 kaupungin taloudessa on menty parempaan suuntaan – joskaan tyytyväisyyteen ei ole varaa. Parempaan tulee pystyä, sanoo kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Toimintakatteen kesimääräinen vuotuinen kasvu vuosina 2019–2021 oli 3,6 prosenttia, mikä on yhä liian korkea. Vuoteen 2020 verrattuna toimintakate kasvoi peräti 7,0 prosenttia. Vuosikate oli 17,5 miljoonaa euroa eikä se riittänyt kaikkien investointien rahoittamiseen. Tämä merkitsi velkaantumiskehityksen jatkumista hyvän vuoden 2020 jälkeen. Kaupunkikonserni paransi hieman kokonaistulosta, mutta tulos on tilinpäätössiirtojen jälkeen 4,4 milj. euroa alijäämäinen.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa näkyi lisääntynyt palvelutarve ja tehdyt lisäpanostukset palveluihin (ikääntyneet, lastensuojelu). Erikoissairaanhoidon kustannukset näkyvät kuntalaskutuksen merkittävänä kasvuna. Edelliseltä vuodelta kertyneen hoitovelan purkaminen, koronapandemian uudet aallot ja koronatyö ovat lisänneet kustannuksia tavanomaista enemmän.

Toisen asteen oppivelvollisuusuudistus toteutettiin onnistuneesti sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Tulopuolella lakimuutokset pienensivät merkittävästi mm. päivähoitomaksuja. Koronapandemia rajoituksineen vaikutti negatiivisesti tapahtumiin ja vähensi liikunta- ja kulttuuritoimen palvelujen osallistujamääriä ja tuloja. Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi vuonna 2021 Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kunnan yhteistyönä.

EK:n Kuntarankingissa Seinäjoki oli edelleen Suomen yrittäjämyönteisin kaupunki. Työttömyys oli suurten kaupunkien pienintä ja asukasluku kasvoi (64 743, + 1%). Maanmyyntituloissa oltiin jo lähellä vuoden 2018 vilkkaan rakentamisen ennätystasoa.

Havainnekuva moderneista kerrostaloista iltavalaistuksessa. Rakennusten pihassa puu ja ihmishahmoja.

Seinäjoki investoi 35,2 miljoonaa

Merkittäviä rakennusinvestointeja olivat mm. Kertunlaakson koulu ja päiväkoti Tähti. Yhteiskoulun Syke-liikuntahallin rakentaminen on loppusuoralla. Aalto-keskuksen julkisivuremontit saatiin valmiiksi, ja peruskorjausinvestoinnista on tekemättä enää pihojen osuus.

Kaupunkikonsernin kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä 71,5 miljoonaa euroa, josta kaupungin investointien osuus oli 35,2 miljoonaa euroa. Keskeisin investointi on asemanseutu, jonka ensimmäinen vaihe alkaa perhekeskus Aallokon rakentamisella. Seinäjoen Energia Oy investoi lisää uusiutuvaan energiatuotantoon.

Vaikka kaupungin tulopohja on vahva, velkaantumisen hillintään on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaupungin lainamäärä on noussut 251,8 miljoonaan euroon (5 433 €/asukas), mikä ylittää selvästi kuntien keskiarvon. Konsernin lainakanta on 641,6 miljoonaa euroa (9 911 €/asukas). Seinäjoen kaupungin kumulatiivinen ylijäämä on nyt yli 20 miljoonaa euroa ja koko konsernissa yli 110 miljoonaa euroa. 

–Työtä vahvistuvan talouden eteen on tärkeä jatkaa. Tasapainoisen talouden vaatimus tulee näkymään myös valmisteilla olevassa uudessa kaupunkistrategiassa, toteaa rahoitusjohtaja Mika Itänen.

–Samalla kun mahdollistetaan sote- ja pelastuspalvelujen sujuva siirtyminen hyvinvointialueille, huomio on kohdistettava eritoten kuntiin jääviin palveluihin sekä niiden vaikuttavuuteen ja kustannuskehitykseen, kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä jatkaa.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen 28.3. Valtuustoon asia etenee 21.6

Tilinpäätöksen tunnuslukukoonti 2021:

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, 050 340 3401
rahoitusjohtaja Mika Itänen, 040 566 1245