Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 on julkaistu

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten kaupunginhallitus, muut kaupungin viranomaiset ja kaupungin tytäryhtiöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunta allekirjoitti 12.5.2020 arviointikertomuksen 2019.

Vuonna 2019 kuntatalouden heikkeneminen jatkui, mikä näkyi myös Seinäjoen kaupungin taloudellisissa tunnusluvuissa. Kaupungin tuloslaskelman negatiivinen vuosikate osoittaa, että tulorahoitus ei ole riittänyt edes juokseviin menoihin. Seinäjoen kaupungin ja kaupunkikonsernin lainakannan kasvu on jatkunut voimakkaana usean vuoden ajan. Merkittävin syy velkaantumisen kasvuun on korkea investointitaso. Myös kaupungin toimintamenot ovat kasvaneet tulokehitystä nopeammin. Tarkastuslautakunta edellyttää kolmen vuoden talouden sopeuttamisohjelman laatimista Seinäjoen kaupungin talouden tasapainottamiseksi.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arvioinnin painopisteitä olivat toimitilat, varhaiskasvatus ja vuoden 2018 hyvinvointiraportti. Ajankohtaisista aiheista kiinnitettiin huomiota Asemanseudun hankkeeseen ja Seinäjoen kaupungin erikoissairaanhoidon menoihin. Tarkastuslautakunta pyysi myös selvitystä materiaalihallinnon hankintojen kilpailutuksista ja sopimuksista. Tytäryhtiöistä arviointikohteena olivat Seinäjoki Areena Oy ja Seipark Oy.

Seinäjoen kaupunginvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 kokouksessaan 15.6.2020, minkä jälkeen kaupunginhallitus antaa valtuustolle tiedot toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten sekä havaintojen ja suositusten perusteella.

Arviointikertomus 2019

Lisätiedot:
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Aarne Heikkilä p. 0400 661 682