Seinäjoen kaupungin lainamäärä laski merkittävästi

Seinäjoki tekee vahvaa tulosta, myös kasvu jatkuu. Tilikauden tulos 15,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Seinäjoen kaupungin talouden tunnusluvut paranivat vuonna 2022 merkittävästi huolimatta Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista Venäjä-pakotteista, energiakriisistä, yleisen talouden heikentymisestä Euroopassa ja korkeasta inflaatiosta.

Seinäjoen kaupungin tilikauden tulos on ylijäämäinen 15,5 miljoonaa euroa ja koko kaupunkikonsernissa tilinpäätössiirtojen jälkeen 9,0 miljoonaa euroa.

Toimintakate oli 2,4 prosenttia. Menokehitys on lähes puolittunut kolmen viime vuoden aikana. Kaupungin vuosikate oli 40,7 miljoonaa euroa, mikä riitti poistojen lisäksi myös kaikkien investointien rahoittamiseen. Ilman myyntejä ja alaskirjauksia (mm. kauppaoppilaitos, Huhtala 10) tulosparannusta on edelliseen vuoteen noin 8,5 miljoonaa euroa.

– Hyvä tulos kertoo oikeasta suunnasta. Haluamme panostaa tiedolla johtamiseen sekä jatkaa systemaattisesti hyvin alkanutta työtä Seinäjoella kasvun ja talouden vahvistumisen eteen. Samalla on uskallettava uudistua entistä rohkeammin, sanoo kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Kaupungin verotulojen kehitys oli vahvaa kaikissa veroluokissa toisena vuonna peräkkäin (vuosi 2022: keskimäärin +8,3 %). Tämä johtuu mm. yleisen talouden vahvistumisesta, hyvästä työllisyystilanteesta, yritysten hyvistä tuloksista ja kaupungin kasvusta. Samaan aikaan kaupungin menojen kasvu on pysynyt kohtuullisella tasolla (4,3 %) korkeasta inflaatiosta huolimatta.

Vuoden 2022 lopussa kaupungin taseessa on kumulatiivista ylijäämää 33,5 miljoonaa euroa ja kaupunkikonsernilla 114,3 miljoonaa euroa. Taseen ylijäämä kertoo kaupungin talouden kestävyydestä ja pidemmän ajan tuloksentekokyvystä.

– Iso asia vuonna 2022 oli kaupungin velkamäärän vähentyminen yli 27 miljoonaa euroa. Nyt velkaa on 324,6 miljoonaa euroa eli 4 970 euroa/asukas, sanoo rahoitusjohtaja Mika Itänen.
 

– Muutosta parempaan edellisestä vuodesta tässä on yli 460 euroa/asukas. Tätä tuki se, että viime vuonna kaupungin tasetta kevennettiin strategian mukaisesti. Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokoti myytiin Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöille, mikä toi vahvistusta kaupungin kassaan. Lisäksi suhteellinen velkaantuneisuus laski. Näin tehdään myös tarvittavaa tilaa tulevaisuuden investoinneille, Itänen jatkaa.

Konsernin vuosikate vahvistui viime vuonna ja on nyt 72,7 miljoonaa euroa. Myös kaupunkikonsernin velkamäärä aleni edellisvuodesta 570 euroa/asukas.

Investoinnit

Merkittävinä rakennusinvestointeina valmistuivat mm. Seinäjoen yhteiskoulun SYKE-liikuntahalli, ja koulun peruskorjausvaihe etenee aikataulun mukaisesti. Asemanseudun rakentaminen alkoi, ja ensimmäiset kohteet valmistuvat vuonna 2024. Kaupungin nettoinvestoinnit viime vuonna olivat 37,3 miljoonaa euroa ja kaupunkikonsernina 122,7 miljoonaa euroa. Seinäjoen Energia Oy investoi tavoitteen mukaisesti lisää uusiutuvaan energiatuotantoon.

Seinäjoki on voittanut ykköstilat yrittäjyyden kentällä vuodesta 2013 alkaen, ja yrittäjyys on kaupunkistrategian kärkiteemoja. Seinäjoen asukasluku kasvoi viime vuonna +0,9 prosenttia.

– Kasvukaupunki investoi ja kehittyy jatkossakin. Kaupunkistrategian tavoitteena korostuu tahto kehittyä yhtenä Suomen kasvukeskuksista, jossa kaupunki, yrittäjät ja yhteisöt rakentavat osaavaa, innostavaa ja turvallista kaupunkia, Kiiskilä sanoo.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen 27.3. Valtuustoon asia etenee 20.6.

Tilinpäätös 2022

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, 050 340 3401
rahoitusjohtaja Mika Itänen, 040 566 1245