Seinäjoen kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät työt muuttuvat maksullisiksi 1.1.2021

Kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät työt muuttuvat maksullisiksi 1.1.2021 alkaen.

Maksut koskevat alueiden käyttöä työalueina, tilapäisiä liikennejärjestelyitä sekä ajoneuvoliittymien rakentamista. Samassa yhteydessä otetaan käyttöön myös sanktiomaksut luvattomista ja puutteellisista töistä.


Hinnaston on hyväksynyt Kaupunkiympäristölautakunta kokouksessaan 11.11.2020, § 145.

Hinnasto, karttaliite sekä lisätietoa hinnastosta on löydettävissä sivuilta osoitteesta: www.seinajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-luvat-ja-valvonta/kaivu-ja-tyoluvat-yleisilla-alueilla-suoritettaville-toille/ .

Lisätiedot:

Ulvila Joni

kaupungininsinööri , Yhdyskuntatekniikka