Seinäjoen ekosysteemisopimus tukee teollisuuden kasvua

ilmakuva Seinäjoen kaupungista kaareva horisontti taustalla.

Seinäjoen kaupunki ja valtio ovat solmineet seitsemänvuotisen ekosysteemisopimuksen teemalla Älykäs vihreä kasvu. Sopimuksen mukaan liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä tuetaan alueen vahvuusaloilla, ruokaekosysteemin ja uudistuvan teollisuuden teemoissa. 

– Sopimuksen myötä myös Seinäjoki pääsee sopimukselliseen yhteistyöhön valtion kanssa. Seinäjoki tarvitsee tiivistyvää yhteistyötä valtion kanssa kaupungin kasvun tukemiseksi ja kaupungin sekä yritysten mittavien kehityshankkeiden edistämiseksi, kertoo Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

– Uusi menettely mahdollistaa valittujen alojen pitkäjänteisen kehittämisen ja säännöllisen vuoropuhelun valtion kanssa. Oleellista on myös, että yhteistyö tiivistyy niin alueen sisällä kuin sopimuskaupunkienkin kesken, toimitusjohtaja Leena Perämäki Into Seinäjoesta toteaa. 

Ekosysteemisopimuksen toteutus lähtee kevään aikana liikkeelle yritysryhmien tarpeiden pohjalta määritellyillä toimenpiteillä. Niillä tuetaan mm. automaation ja digitalisaation hyödyntämistä yrityksissä, alihankintaketjujen muodostumista sekä osaajien saatavuutta. Erityisenä teemana on rahtilogistiikan kehittäminen, mikä kytkeytyy niin asema-alueen kuin lentokentänkin kehittämiseen. Tavoitteena on kehittää Seinäjoesta kestävän logistiikan keskittymä ja verkkokaupan solmukohta. 

Mukana ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa ovat Seinäjoen kaupungin lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus, Sedu, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan ely-keskus. Into Seinäjoki vastaa sopimuskokonaisuuden koordinoinnista ja valmistelusta. Vuositasolla kokonaisuuden kaavailtu budjetti tulee olemaan noin  500 000 euroa.   

Lisätietoja: 

Erkki Välimäki, 040 774833, erkki.valimaki@seinajoki.fi
Hannemari Niemi, 040 145 1300, hannemari.niemi@intoseinajoki.fi