Seinäjoen aseman alikäytävän rakentaminen on alkanut

Ilmakuva rakennustyömaasta, jossa jalankulkua ohjaava yhtenäinen nuoliviiva ja jalankuluyhteden katkemisesta kertovat katkoviivat.

Seinäjoen aseman uuden alikäytävän rakentaminen on aloitettu ja se valmistuu marraskuussa 2024. Työn aikana laiturille kuljetaan jalan vain rautatieaseman ja pohjoispäädyn pysäköintialueen kautta.

Urakassa rakennetaan uusi alikäytävä raiteiden 1 ja 2 ali sekä alikäytävästä laitureille johtavat portaat ja hissit. Urakkaan kuuluu lisäksi laiturikatosten rakentaminen, laajamittaisia kivitöitä, kiinteitä opasteita sekä valaistustöitä. Valmistuttuaan alikäytävä palvelee jalankulkuliikennettä asema-aukiolta uuden asemarakennuksen ali laitureille 1, 2 ja 3.

Betonirakenteinen, 33 metriä pitkä alikäytävä perustetaan lyöntipaaluille, ja sen betonirakenteet rakennetaan kolmessa lohkossa. Raiteiden 1 ja 2 junaliikenne siirretään työn ajaksi kulkemaan apusiltoja pitkin kaivannon yli. Urakan alkuun tehtävät ratatyöt, kuten apusiltojen asennus, tehdään lokakuussa 40 tunnin mittaisissa liikennekatkoissa, jolloin junaliikenne aseman kohdalla on katkaistu.

Ratatöiden yhteydessä tehdään sähkörata- ja turvalaitetöitä. Urakan alussa tehdään meluavia yötöitä: alikäytävän perustuspaalujen paalutustyöt aloitetaan ratakatkossa 2.–4.10., josta seuraavien kolmen viikon ajan paalutustöitä tehdään maanantaista perjantaihin sekä päivällä että yötyönä.

Urakan toteuttaa YIT Suomi Oy, ja sen tilaajina ovat Väylävirasto sekä Seinäjoen kaupunki.

Lisätietoja:

Anssi Ekmark
vastaava työnjohtaja, anssi.ekmark@yit.fi