Seinäjoen aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuskyselyn tulokset

Kuvassa kaksi pyöräilijää kuntoradalla metsän keskellä. Taustalla opastekyltti.

Aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuskysely toteutettiin keväällä 14 kunnan yhteistyönä. Kyselyiden käytännön toteuttamisesta on vastannut North Sport Consulting asiantuntijayritys.

Kyselyt toteutettiin sähköisillä kyselyillä, jotka löytyivät kaupunkien omilta nettisivuilta. Seinäjoella kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 917 kaupunkilaista. Liikuntatoimenjohtaja Jari Mäkelä sanoo olevansa melko tyytyväinen vastaajien lukumäärään. Saimme kyselyn kehittämistoiveet osiosta yhteensä 557 kehittämisideaa, joita olemme käyneet läpi. Ideoita ja toiveita on tarkoitus jatkossa hyödyntää palveluita kehitettäessä.

Yhtenäisillä kysymyspatteristoilla on saatu vertailukelpoista tietoa aikuisväestön hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä sekä myös aikuisväestön tyytyväisyydestä paikallisiin liikuntapalveluihin.

Liikuntapalveluiden ohjattuihin liikuntaryhmiin ilmoittautuminen alkaa ensi viikolla, joten nyt on hyvä aika miettiä vaikkapa uutta harrastusta, toteaa liikuntapalvelupäällikkö Tanja Särkipaju liikuntatoimistosta. Kyselystä kävi ilmi, että työikäinen väestö tuntee kunnan ohjattuja liikuntapalveluita melko huonosti, joten olemme lisänneet muutamia uusia ja mielenkiintoisia liikuntaryhmiä ohjelmaamme työikäiselle väestölle. Muutenkin syksy on hyvää aikaa kesälomien jälkeen aloittaa uusi harrastus tai alkaa kiinnittää huomiota säännölliseen ja terveellisempään elämärytmiin sekä liikunta- ja ravintotottumuksiin, vinkkaa Särkipaju.

Myönteisinä huomioina Seinäjoen kyselytuloksista nousi esiin mm. seuraavat asioita

  • Uneen ja ravintoon liittyvät suositukset ovat hyvin tiedossa aikuisväestön keskuudessa
  • +65 ikäryhmässä luontoliikunnan harrastaminen on selvästi keskiarvoja yleisempää
  • Miehet ovat Seinäjoella keskiarvoa tyytyväisempiä kokonaisuudessa kaupungin liikuntapalveluihin
  • Luontoliikuntamahdollisuuksiin sekä kävely- ja pyöräteihin ollaan laajasti tyytyväisiä kaikissa ikäluokissa
  • 71% vastaajista antoi Seinäjoen kaupungin liikuntapalveluille ja olosuhteille kiitettävän tai hyvän arvosanan

Aikuisväestön liikunta-aktiivisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta nousi mm. seuraavia haasteita kyselytuloksista

  • Työikäinen väestö tuntee kunnan ohjattuja liikuntapalveluita melko huonosti
  • Alle 65 – vuotiaat arvioivat olevansa liikuntapaikoista vähiten tyytyväisiä uimahalliin
  • Vain 44% aikuisväestöstä liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti
  • Alle 35 –vuotiaat ovat melko tyytymättömiä tai eivät käytä lainkaan kaupungin tarjoamia kuntosalipalveluita
  • Oman motivaation puute koetaan sekä miehillä että naisilla suuremmaksi liikkumisen esteeksi kuin aineistossa keskimäärin

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 10 palkintoa, voittajille on tiedotettu henkilökohtaisesti.

Lisätietoja

Mäkelä Jari

liikuntatoimenjohtaja , Liikuntapalvelujen hallinto