Seinäjoelle voitto arviointikertomuskilpailussa

Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunnan jäsenet takarivissä vasemmalta oikealle: Jarkko Panu, Ilkka Hyvönen, Paula Sihto, Aapo Jumppanen. Eturivissä vasemmalta oikealle: Joanna Silver, Anne Saari, Päivi Katajamäki, tarkastuspäällikkö Kati Keskinen ja Aki Ruotsala.

Seinäjoen kaupunki on voittanut KPMG:n järjestämän arviointikertomuskilpailun suurten kaupunkien sarjassa. Arviointikertomuksessa esitetään vuosittain tarkastuslautakunnan arvio kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja onko kaupungin toiminta toteutettu järkevästi.

Tilintarkastusyhteisö KPMG toteuttaa arviointikertomuskilpailun yhteistyössä Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan kanssa. Arviointikertomuskilpailu on suunnattu kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille.

Tarkastuslautakuntien tehtävänä kunnissa on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunnan arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain arviointikertomuksen muodossa.

Kriteereinä sisältö ja esittämistapa

Arviointikertomuskilpailussa arvioidaan nimenomaan arviointikertomuksen sisältöä ja esittämistapaa. Tarkoituksena on myös nostaa esiin uusia tapoja tehdä arviointikertomusta, jolloin hyötynäkökulman lisäksi kilpailun arviointiperusteisiin on nostettu mukaan kekseliäisyys ja innovatiivisuus. Vuoden 2022 kilpailu osoitti järjestäjien mukaan parhaiden arviointikertomusten tason huomattavan nousun vuosien mittaan.

Tasokas ja olennaiseen keskittyvä

Seinäjoen kaupungin arviointikertomus oli tuomariston mukaan erittäin hyvätasoinen ja olennaiseen keskittyvä. Arvioinnin perustekeminen oli laadukasta; kertomuksen rakenne, painotukset ja tarkastelun analyyttinen ote olivat uskottavia. Suosituksista rakentui tärkeä osa arviointikertomusta ja ne oli esitetty konkreettisesti.

Arviointikertomuksessa esitetyt suositukset tuottavat lisäarvoa niin kaupunginvaltuustolle kuin kuntalaisille. Myös kertomuksen luettavuuteen oli panostettu ansiokkaasti.

– Kilpailun voitto on äärettömän suuri tunnustus johdonmukaisesti tekemällemme kehittämistyölle tarkastuslautakunnassa, jota olemme lisäksi tehneet rajallisin resurssein moniin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Tämä tiedostaen palkinto tuntuu myös ansaitulta, kommentoi tarkastuslautakunnan puheenjohtajana vuosina 2021 – 2023 toiminut Aki Ruotsala.

Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunnassa on kiinnitetty paljon huomioita arviointikertomuksen laadukkaaseen sisältöön ja visuaalisuuteen.

Lukijaystävällisyys huomioitu

– Arviointikertomuksen tulee olla lukijaystävällinen. Olemme kehittäneet arviointikertomuksen rakennetta keskittyen erityisesti selkokieliseen tekstiin ja mielenkiintoiseen ulkoasuun. Olennaisten asioiden tulee nousta selkeästi esiin. Arviointikertomuksen ensisijainen tavoite on nostaa esiin olennaisia kehityskohteita ja arviointikertomuskilpailun voiton perustelut kertovat tässä tavoitteessa onnistumisesta, kertoo Seinäjoen kaupungin tarkastuspäällikkö Kati Keskinen.

Arviointikertomus 2022

Tiedote KPMG:n verkkosivulla