Seinäjoelle avustusta energiatehokkuuden parantamiseen kaupungin kiinteistöissä

Ympäristöministeriö on myöntänyt tukea Seinäjoen kaupungin Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja-hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on Seinäjoen kaupungin omistamien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen huonelämpötilojen automaattisella pudottamisella käyttöaikojen ulkopuolella.  

Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja -hankkeen arvioidaan vähentävän Seinäjoen vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä pysyvästi noin 500–1000 tCO₂. Tämä vähennys vastaa suuruusluokaltaan noin 250 omakotikiinteistön lämmityksestä aiheutuvia vuosittaisia CO₂ päästöjä. Hanke sai avustusta enimmäismäärän eli 70 000 € / 70 prosenttia hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista. Hanke käynnistyy toukokuussa 2021 ja toteutusta jatketaan marraskuuhun 2022 asti.

Hankkeen kohdekiinteistöjen muutokset toteutetaan mahdollisimman käyttäjäystävällisesti ja huomaamattomasti. Muutosten lähtökohta on, että kiinteistön käyttäjät eivät itse huomaa eroa lämpötilassa tai ilmanlaadussa aikaisempaan. Tämän vuoksi kohdekiinteistöjen tilaa seurataan reaaliaikaisesti olosuhdemittauksilla sekä kiinteistöjen käyttäjiltä kerättävillä palautteilla. Hankkeessa järjestetään kiinteistöjen käyttäjille lisäksi mahdollisuus päästä seuraamaan kohdekiinteistöjen energiankulutusta ja sen muutoksia sekä niistä saatuja päästövähennyksiä. 

Seinäjoki kuuluu Hiilineutraalien kuntien (HINKU) verkostoon ja on sitoutunut vähentämään CO2-päästöjään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Vähennystavoitteisiin pääseminen vaatii toimenpiteitä niin kaupungilta, yrityksiltä kuin asukkailtakin. Seinäjoki on sitoutunut lisäksi Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS). Sopimuksella pyritään kaupunkiorganisaation energiatehokkuuden parantamiseen ja energiankäytön vähentämiseen, sisältäen myös uusiutuvan energian käytön lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Ympäristöministeriö avustaa kuntien ja alueiden hankkeita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolelle jäävällä taakanjakosektorilla (406/2009/EY) tai kaukolämmön käytön korvaamiseen vähähiilisemmillä pienenergiantuotannon ratkaisuilla.

Seinäjoen kaupungintalon julkisivu.
Seinäjoen kaupungintalon pääsisäänkäynti.