Sairaalanmäen asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Pelkistetty havainnekuva asuntoalueesta, jossa laatikkomaisten rakennusten massoittelua.

Kaupunginhallitus hyväksyi nähtävillä pidettäväksi asemakaavan muutosehdotuksen, joka koskee sairaalanmäen alueen entisen sairaanhoito-oppilaitoksen korttelia sekä niihin liittyviä virkistys-, tori-, erityis- ja katualueita. Kaavoitettavan alueen koko on noin 10,1 hehtaaria.

Sairaalanmäen suunnittelun tavoitteena on luoda korkeatasoinen asuinalue, joka erottuu kaupunkimaisemassa edukseen ja toimii maamerkkinä koko alueelle. Asemakaavassa on huomioitu alueen sijainti korkealla ja näkyvällä paikalla järven ja metsän äärellä lähellä liikuntapaikkoja. Jokainen kortteli rajoittuu puistoon tai virkistysalueisiin.

Noin 1100 uuden asukkaan alueelle on esitetty uudisrakentamista yhteensä 62 484 kerrosneliötä, josta asumista on 51 124 kerrosneliötä. Nelikerroksisessa pysäköintitalossa on tilaa 460 autolle. Pysäköintitalon yhteyteen on mahdollista toteuttaa päivittäistavarakauppa sekä liikuntaan ja urheiluun liittyviä harrastetiloja.

Yhdeksään kortteliin on suunniteltu kerrostaloja, kaupunkipientaloja ja pientaloja. Korkeaa, matalaa ja tiivistä rakentamista hyödyntävälle alueelle tavoitellaan myös keskussairaalan läheisyyttä hyödyntäviä perheasuntoja ja ikäihmisten asumista. Rakennusten kerrosluvut vaihtelevat 2–16 välillä siten, että myös korkeita ja matalampia rakennuksia voi sijoittua samaan kortteliin. Korkeimman kerrosluvun mahdollistava kortteli on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jonne saa sijoittaa myös majoitustiloja, esimerkiksi potilashotellin.  Suunnittelualueen koko pinta-alasta noin kolmasosa on osoitettu lähivirkistysalueeksi.

Kerrostalokorttelien pysäköinti on järjestetty pääosin rakenteellisena joko maan alla, kansitasoilla tai integroituna rakennuksiin sekä näiden yhdistelminä.

Diplomi-insinöörikoulusta Seinäjoelle

Kaupunginhallitus hyväksyi Seinäjoen kaupungin osallistumisen Tampereen yliopiston robotiikan ja autonomiset koneet -DI-koulutuksen rahoitukseen.  

Vuosien 2024–2028 rahoitusosuus on enintään 155 000 euroa edellyttäen, että koulutus toteutuu suunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelman mukaan Seinäjoen kaupungin lisäksi koulutusta rahoittavat Tampereen yliopisto, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö ja Teknologiateollisuus ry. DI-koulutusohjelman tavoitteena on edistää Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämän uudistumista ja tuottavuuden kasvua.

Viestintä- ja markkinointistrategia

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin viestintä- ja markkinointistrategian vuosille 2023–2035, joka tukee kaupunkistrategian teemoja ja johtotähtiä. Viestintä- ja markkinointistrategia koskee koko kaupunkikonsernin viestintää ja markkinointia.

Yhteenveto kokouksen päätöksistä

Kokouksen esityslista