Pyöräilykyselyn tuloksista apua pyöräilyn edistämisohjelman laatimiseen

Nuoret pyöräretkellä jokirannassa
Seinäjoen kaupungin asukkaille suunnattu pyöräilykysely oli avoinna 28.6.-11.7. Tänä aikana kyselyyn kertyi 482 vastausta. Suurin osa vastaajista oli iältään 31-50 -vuotiaita, ja selkeä enemmistö vastaajista pyöräili päivittäin tai viikoittain.

Pääasiassa Seinäjoen kaupungin pyöräilyolosuhteita pidettiin melko hyvinä, mutta myös kehitettäviä kohteita nostettiin esiin.

– Vastauksissa toistuivat etenkin pyöräteiden kunto niin kesä- kuin talvikaudella, sekä korkeat reunakivetykset. Myös tarve paremmille pyörätelineille sekä pyöräreittien viitoitukselle nousivat selkeästi esiin. Vastauksia määrä yllätti positiivisesti, ja seuraavaksi saatujen vastausten pohjalta suunnitellaan uuden pyöräilyn edistämisohjelman runko, kertoo kyselyn laatinut korkeakouluharjoittelija Pauliina Järvinen.

Seinäjoella pyöräileminen koettiin kuitenkin melko turvattomaksi. Turvattomuuden tunnetta aiheuttaa muun muassa tieliikennekulttuuri, mutta myös pyöräteiden kunto.

– Useissa turvallisuusteemaan annetuissa vastauksissa toivottiin jonkinlaisia opastusvideoita, joissa pureuduttaisiin Seinäjoella pyöräilyyn ja pyöräilijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin liikenteessä. Videoissa voitaisiin käydä läpi vaaranpaikkoja Seinäjoen keskustassa, pyöräilijöiden liikennesääntöjä sekä yleisesti jakaa tietoisuutta pyöräilystä, toteaa Järvinen.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Ota yhteyttä:
Pauliina Järvinen
pauliina.jarvinen@seinajoki.fi
044 425 5663