Puunkäytön mahdollisuuksia erilaisissa siltaratkaisuissa tutkitaan Seinäjoella

Virtaavan veden ylittävä vanha puusilta

Suomen metsäkeskus tekee kuluvan kesän aikana selvitystyötä Seinäjoen kaupungin ja  Lapuan kaupungin alueella puunkäytön mahdollisuuksista kevyenliikenteen, retkeily- ja ulkoilureittien sekä liikunta- ja matkailukohteiden siltaratkaisuissa. Työ liittyy maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan Yksityisteiden Puuinfra -hankkeeseen. Tämän selvitystyön yhtenä tavoitteena on kerätä kyseisten kuntien alueella tietoja  erityyppisistä kevyenliikenteen silloista, niiden tyypeistä, käyttötarkoituksista,  rakennusmateriaaleista, kunnosta ja korjaustarpeista.

– Siltoja ei kartoiteta alueilla kattavasti vaan pyrimme löytämään mahdollisimman paljon erilaisia siltaratkaisuja tarkasteluun jatkokehitystoimenpiteitä varten, toteavat Timo Pisto  ja Hannu Ulvinen Suomen metsäkeskuksesta.

Kevyenliikenteen siltoja on maassamme paljon ja niitä on rakennettu moneen eri käyttötarkoitukseen. Siltojen määrästä ei ole tarkkaa tietoa, puhumattakaan missä kunnossa ne ovat.

Selvitystyön pohjalta voidaan laatia jatkosuunnitelmia ja ohjeita muun muassa kuntiin ja kaupunkeihin siltakartoitusten ja selvitysten käynnistämiseksi. Nykyistä parempi tieto siltojen määrästä ja kunnosta avaa uusia mahdollisuuksia myös siltoja suunnitteleville ja kotimaista puuta jalostaville yrityksille.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Timo Pisto, 044 7104342                                                                   
projektiasiantuntija Hannu Ulvinen, 050 4118917

                                                        

timo.pisto@metsakeskus.fi                                       hannu.ulvinen@metsakeskus.fi