Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen liikkuvuushankkeet käynnissä

kuvassa ihmisiä rannalla
Seinäjoen koulujen Erasmus+-vaihtojaksot käynnistyivät kevättalvella 2022.

Seinäjoen perusopetus ja lukiokoulutus saivat yhdessä Erasmus+ -ohjelmakaudelle 2021-2027 akkreditoinnin, mikä tarkoittaa kouluille laajempia ja yhdenvertaisempia mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan. Kansainvälistymistä suunnitellaan oman koulun kehittämistarpeista käsin, joten toiminnan toteuttamismuodot ovat moninaisia. Koulujen määrä liikkuvuushankkeissa ja toiminnan volyymi kasvavat suunnitelman mukaan vuosittain.

Oppilaiden monipuolisia mahdollisuuksia luoda kansainvälisiä verkostoja vahvistetaan sekä virtuaalisesti että liikkuvuusjaksojen avulla. Opettajien ammatillinen kehittyminen ja ammattitaidon ylläpitäminen ovat niin ikään keskeinen tavoite sekä pedagogisesta että kielitaidon kehittämisen näkökulmasta. Osaamista kehitetään ja ylläpidetään mm. toimimalla yhteisissä hankkeissa.  

– Liikkuvuudet on saatu pandemian jälkeen käyntiin suunnitellusti ja innostus kansainväliseen toimintaan on taas kovassa nousussa. Myös Seinäjoella on vieraillut useita kansainvälisiä opettajaryhmiä, jotka ovat tavanneet eri koulujen opettajia ja oppilaita. Verkostoitumiseen on saatu uutta kipinää ja uusia projekteja on suunnitteilla, kertoo Marika Ojala.

Pohjan koulu (kuva) vieraili maaliskuussa Kyproksella. ”Ulkonaoppimisympäristönä oli Ayia Napan ranta. Johtoajatuksena kierrätys. Suomalainen pullojen ja tölkkien pantillinen keräysjärjestelmä herätti erityistä kiinnostusta muissa opiskelijoissa ja kouluttajissa. Ja päivittäin saimme vastailla kysymyksiin suomalaisesta koulujärjestelmästä. Olemme erittäin hyvässä maineessa kaikkialla Euroopassa”, kertovat Antti Tokkari ja Hannu Mäenpää Pohjan koulusta.

– Seinäjoen lukiokoulutuksessa kansainvälisyyden hankkeet ja projektit lähtivät vaihtojen osalta käyntiin helmikuussa. Tällöin Seinäjoen lukion strategisen kumppanuushankkeen toimijat Norjasta ja Iso-Britanniasta työskentelivät viikon verran yhdessä Seinäjoella. Maaliskuusta suvivirteen asti lukiokoulutus liikuttaa opiskelijoita ja henkilöstöä muun muassa Hollannissa, Virossa, Iso-Britanniassa, Saksassa, Sveitsissä, Ranskassa, Unkarissa ja Tanskassa. Seinäjoen lukio ottaa toukokuussa vieraita vastaan Virosta ja Hollannista, kertoo Ville Hakala lukiolta.

Seuraa Kansainvälistyvät koulut Seinäjoki –tunnelmia Instagramissa.

Lisätietoja:
Perusopetus Marika Ojala, marika.ojala@seinajoki.fi, p. 050 5179867
Lukiokoulutus Ville Hakala, ville.hakala@seinajoki.fi, p. 040 086 5772

Seinäjoen kaupungin yleissivistävälle opetukselle on myönnetty Erasmus+ -akkreditointi v. 2021-2027. Erasmus+ on Opetushallituksen koordinoima EU:n alainen kulttuurin, sivistyksen ja nuorisotoiminnan hankeohjelma, joka liikuttaa vuosittain yli kahta miljoonaa eurooppalaista nuorta. Akkreditointi takaa vuosittaiseen rahoitukseen kiinni pääsemisen niille hankkeille ja kansainväliselle toiminnalle, joita hakijataho on hakemuksensa mukaisesti nostanut omassa Erasmus-suunnitelmassaan esiin. Seinäjoen kaupungin Erasmus-suunnitelmaa päivitetään vuosittain.