Paukanevan luontopolun esteettömän reitin uusimistyöt alkavat viikolla 10

Ilmakuvassa merkitty reitti missä Paukanevan esteettömän lankongin uusitaan vuonna 2023.

Seinäjoen kaupungin liikuntapalvelut aloittavat Paukanevalla valtatie 18 parkkialueelta lähtevän esteettömän reittiosuuden (punaisten nuolien välissä, n. 750m) uusimisen viikolla 10. Työtä tehdään erissä kelit ja ympäristö huomioiden, joten joitakin työosuuksia sijoittuu vielä kesän ajalle. Työvaiheista tiedotetaan kyltein reitin jokaisella lähtöpaikalla ja kaupungin nettisivuilla.

Materiaalia siirretään viikosta 10 alkaen reitin varrelle moottorikelkalla tai mönkijällä. Alueelle ei saa mennä moottoriajoneuvolla ilman erillistä Seinäjoen kaupungin, Metsähallituksen ja maanomistajien antamaa lupaa.

Esteettömän lankongin uusiminen tapahtuu kelien mahdollistaessa, alustavasti huhtikuusta alkaen. Esteettömän lankongin uusimisen aikana esteetön kulku ei onnistu. Muulla tavalla kulku reitillä meneillään olevan työalueen ohi järjestetään viereen laitettavan siirrettävän pitkospuuväylän kautta. Tiedotamme uudelleen heti, kun esteetön lankonki on uusittu ja käytettävissä käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tarkemmin tietoa Paukanevan alueesta:  https://www.luontoon.fi/paukaneva

Seinäjoen kaupunki Liikuntapalvelut, Metsähallitus