Osallistu – innostu – onnistu – ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille alkaa ma 16.8.

Seinäjoen kansalaisopiston lukuvuoden 2021-2022 teeman mukaisesti kannustamme Seinäjoen alueen asukkaita osallistumaan, innostumaan ja onnistumaan. Kurssitarjottimella on jälleen tuttuja kursseja, mutta tarjonta on päivittynyt asiakastoiveiden ja uusien trendien mukaisesti.

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 16.8. klo 14.30 porrastettuna ainekohtaisesti. Suosittelemme kotona tehtävää verkkoilmoittautumista, mikäli suinkin mahdollista. Puhelimitse ilmoittautuminen onnistuu numerossa 06 416 2440, mutta ruuhkaan ja odotukseen kannattaa varautua. Kansalaiskampuksella (Kalevankatu 33, Seinäjoki) ilmoittautuminen ohjatusti tietokoneella on mahdollista, olemme ottaneet huomioon vallitsevat turvaväli- ja hygieniaohjeistukset.

Kurssitarjonta täydentyy asiakastoiveilla

Kansalaisopistolla on mahdollista opiskella 19 eri kieltä, joko lähiopetuksessa tai verkossa. Muun muassa unkarin ja portugalin kieli ovat pitkän ajan jälkeen kurssitarjonnassa. Maahanmuuttajille kansalaisopisto tarjoaa matalan kynnyksen ja edullisen tilaisuuden opiskella suomen kieltä. Liikunnan lyhytkursseja on erityisesti erikoiskursseilla, kuten ilma-akrobatia, sirkus tai golf-kurssi. Myös liikunnan verkkokursseja on tarjolla, lähinnä kehonhuoltoon ja pilatekseen painottuen.

Lapsille ja erityisryhmille on kerhotyyppisiä ruokakursseja. Asiakastoiveena olemme saaneet kurssitarjontaan pätevöittävät sienipoimijakurssit ja yrttipoimijakurssit. Kirjoittajakursseilla uutuutena on novellityöpaja, josta tuotetaan painoon oma kirjanen. Aiemmat teatteriryhmät (Femina, Teatteri Peili ja Kainoston teatteri) saavat joukkoonsa uuden Teatteria opiskelijoille -kurssin – saadaanko tästä Seinäjoen oma ”ylioppilasteatteri”.

Musiikin kurssit ovat kysyttyjä ja tarjonta pysyy kattavana eri ikäryhmissä, musiikkityylilajeissa ja yksilö- sekä ryhmäopetuksessa. Musiikin ryhmäopetukseen tulee uutena ryhmänä 10-15-vuotiaille suunnattu soitin- ja lauluryhmä Musat soimaan. Kuvataiteen ja kädentaitojen kurssien suunnittelussa on huomioitu harrastamisen elinkaarta ja jatkuvuutta. Eri kohderyhmille on luotu ”Tutustu tekemiseen” ja ”Lapsen kanssa” -kurssiformaatit. Tietotekniikan yksilöohjaus jatkaa suosittuna muotona oppia uusia tietotekniikan taitoja. Lapsille ja nuorille on tarjolla esimerkiksi peliohjelmointia.

Useita pätevöittäviä kursseja on tarjolla muun muassa järjestyksenvalvonnasta. Avoimen yliopiston tarjonnassa on kasvatustieteen perusopinnot ja erityispedagogiikan perusopinnot.

Hanketoiminta jatkuu monipuolisena

Kansalaisopistossa jatkuu syyskuussa 2020 alkanut Työllistämö -hanke vuoden loppuun saakka. Työllistämö on suunnattu työttömyysuhan alaisille, työttömille sekä työvoiman ulkopuolella oleville aikuisille. Työllistämön ansiokkaan toiminnan turvaamiseksi olemme saaneet uuden valtionavustuksen vuodelle 2022, jossa täysi-ikäisille etsitään Toiminnallisia polkuja työelämään. Laatu- ja kehittämishanke Positiivinen porttiteoria jatkuu vuoden loppuun saakka. Hankkeen kautta olemme saaneet opistolle paljon erilaista video- ja virtuaalimateriaalia, joiden tarkoitus on madaltaa asiakkaan kynnystä tulla mukaan kansalaisopiston toimintaan. Kansalaisopo -toimintamallin tarkoituksena on tukea asiakkaiden toimijuutta ja osallisuutta.

Kannustamme osallistumaan, innostumaan ja onnistumaan – lupa on myös epäonnistua!

Lisätietoja antavat:
Teppo Latvanen, vs. rehtori, 040 7748 391, teppo.latvanen@seinajoki.fi 
Satu Haarala, vs. apulaisrehtori, 044 4255 485, satu.haarala@seinajoki.fi