Oppivelvollisuuden muutos merkitsee hakeutumisvelvoitetta toiseen asteen koulutukseen

Keväällä 2021 peruskoulunsa päättävä nuori on erilaisessa tilanteessa kuin aiemmat ikäluokat. Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta oppivelvollisuuteen liittyvä opintoihin hakeutumisvelvoite tuli voimaan heti vuoden 2021 alusta lukien.
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Keväällä 2021 perusopetuksen 9.luokan päättävillä nuorilla on velvoite hakeutua ja jatkaa opiskelua toisen asteen koulutuksessa. Oppivelvollisuus ei siis enää pääty perusopetuksen suorittamiseen.
Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän ennen tätä suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Toisen asteen koulutus muuttuu vuonna 2005 syntyneille maksuttomaksi 1.8.2021 alkaen.