Oikeaa ruokaa vai pitsaa ja nugetteja? – Lapsiperheet ravintolan asiakkaina

Lapsi istuu ravintolassa pöydän ääressä, hymyilee ja kurottaa käsillä kohti kattoa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat Sanna-Maaria Nyström ja Kirsi Rantamäki toteuttivat syksyllä opinnäytetyönään tutkimuksen Seinäjoen keskustan ja Ideaparkin ravintoloiden tarjonnasta lapsiperheiden ja etenkin lasten näkökulmasta. Työssä selvitettiin miten lapsiperheet kokevat ravintoloiden palvelut ja miten tarjontaa voitaisiin kehittää lapsia ja perheitä paremmin palvelevaksi. 

Millä perusteilla lapsiperheet valitsevat ravintolan ja mitä siellä tilataan? Mitä lapset toivovat ravintoloilta?

Tutkimuksessa kerättiin aineistoa havainnoimalla ravintolapalveluita lasten ja lapsiperheiden näkökulmasta. Havainnoinnissa keskityttiin erityisesti ravintoloiden markkinointiin, ruokalistoihin, lapsiin kohderyhmänä sekä tilaan ja tunnelmaan. Mukaan tutkimukseen lähti 9 ravintolaa. Lisäksi kerättiin lasten ja vanhempien kokemuksia Seinäjoen ravintoloista haastatteluilla. Haastatteluihin osallistui kahdeksan eri perhettä, yhteensä 14 lasta ja 10 vanhempaa.

Covid-19 pandemia vaikutti tutkimuksen toteuttamiseen ja sen tuloksiin. Ravintoloiden asiakasmäärät olivat vähäisempiä ja lastenleikkipaikat ravintoloissa olivat kokonaan suljettuina.

Leikkipaikka ja laatua listoille

Tärkeimmiksi tekijöiksi ravintolan valinnalle nousivat lasten ruokalistojen tarjonta sekä laatu ja aktiviteettien saatavuus ravintolassa. Annosten valmistumisen ajaksi toivottiin pientä puuhaa lapsille, esimerkiksi leikkipaikkaa tai piirrustusvälineitä. Lasten ruokalistat eivät täysin vastanneet vanhempien toiveita, sillä kaikki haastatellut vanhemmat toivoivat lasten ruokalistoille ravitsemuslaadultaan parempia vaihtoehtoja. Opinnäytetyötutkimuksessa tehtyjen havainnointien perusteella vain yhdestä ravintolasta löytyi kattava valikoima terveellisiä annosvaihtoehtoja lapsille. Sen sijaan lasten mieltymyksiin ravintoloiden lasten listojen tämänhetkinen tarjonta vastaa täysin. Lasten suosikeiksi nousivat pitsa, hampurilainen ja nugetit.

Kaikki haastatellut vanhemmat toivoivat lasten listoille ravitsemuslaadultaan parempia vaihtoehtoja. Lasten suosikeiksi nousivat pitsa, hampurilainen ja nugetit.

Vanhempien mukaan ravintolan valintaan vaikuttavat myös muun muassa ravintolan sijainti, palvelunopeus, ruuan ja raaka-aineiden laatu sekä erityisruokavalioiden huomiointi. Lasten mielestä ravintolaan menemisessä kivointa oli leikkipaikka, hyvä ruoka ja jälkiruoka.

Teemallista ravintolaa kaivataan, samoin toivotaan ravintolaa, joka tarjoaisi kotiruokaa myös iltaisin. Lasten menuihin kaivattiin enemmän kasviksia ja ’’oikeaa ruokaa’’. Rasvainen, einespainotteinen ja friteerattu ruoka nähtiin liian vallitsevaksi lasten ruokalistoilla

Tutkimus vahvisti ennakkoajatuksia suomalaisen ravintolakulttuurin lapsille suunnattujen annoksien ravitsemushaasteista. Ravintoloiden lastenlistat noudattavat pitkälti samaa kaavaa, josta harvassa paikassa poiketaan. Ravitsemuksellisesti laadukkaampien vaihtoehtojen tuomista ruokalistoille toivottiin. Annosten muokkausta tilaushetkellä kuvattiin haastatteluissa epämukavaksi.

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Healthy Kids of Seinäjoki kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä -hanke, jota toteuttavat Into Seinäjoki, Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Linkki opinnäyteyöhön: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/352396/Nystrom_Sanna-Maaria.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Lisätietoja: Kaija Nissinen, ravitsemuksen yliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 040 830 4207, kaija.nissinen@seamk.fi