Nyt tehdään Seinäjoen tulevaisuutta

Kuvituskuva, jossa on ihmishahmo ja taustalla Seinäjoen kaupunkikuvan silhuetti
Osallistu ja vaikuta Seinäjoen uuteen kaupunkistrategiaan.

Mikä tekee Seinäjoesta erityisen? Millaisessa kaupungissa haluaisit asua, tehdä työtä ja viettää vapaa-aikaasi? Millainen on tulevaisuuden Seinäjoki?

Muun muassa tällaisiin kysymyksiin halutaan näkemyksiä ja mielipiteitä syksyn aikana asukkailta, yrittäjiltä ja yhdistyksien jäseniltä sekä kaupungin henkilöstöltä ja luottamushenkilöstöltä. Vastaukset ovat pohjana Seinäjoen uuden kaupunkistrategian laadinnassa. Kaupunkistrategia on tärkein Seinäjoen kaupungin johtamista ja toimintaa ohjaava suunnitelma, johon kirjataan yhteisesti sovitut tavoitteet.

– Kaupunkistrategia tehdään tahdosta rakentaa vieläkin parempi Seinäjoki. Strategia on arkisen päätöksenteon tuki ja kartta onnistumiseen. Huikeassa kaupungissa on monipuolisia mielipiteitä ja osallistumisen avulla voidaan koota meidän kaikkien yhteinen näkemys, tiivistää se strategiaan ja sitoutua. Tällä tavoin menestytään, sanoo kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Kyselyyn voi vastata kaupungin verkkosivulla osoitteessa seinajoki.fi/strategia. Verkkopohjainen kysely on kaikille avoin yhteiskehittämisen foorumi. Vastaajat pääsevät näkemään ja arvioimaan muiden vastaajien ajatuksia Seinäjoen kehittämisestä. Kysely on avoinna suomeksi ja englanniksi 27.9.-17.10.2021. Vastata voi myös paperilomakkeella, joita saa Seinäjoen kaupungintalon infosta.

Verkkokyselyn tulokset toimivat pohjana luottamushenkilöstön ja kaupungin henkilöstön osallistamiselle marras-joulukuun aikana. Tammikuussa kaupunkistrategia etenee kaupunginhallitukseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunkistrategian helmikuussa 2022.

– Nyt kannattaa osallistua! Tehdään yhdessä rohkea strategia, josta kumpuavilla teoilla Seinäjoki on tulevaisuuden menestyjä ja paras kaupunki asukkailleen, Kiiskilä sanoo.


Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, 050 3403401