Nuorten päihteiden käyttöön puututaan yhteisöllisesti

Seinäjoella toteutetaan valtakunnallista Pakka-toimintamallia, jonka avulla pyritään vähentämään ja ennaltaehkäisemään nuorten päihteiden käyttöä. Pakassa kunnan eri toimijat, viranomaiset, järjestöt, paikalliset kaupat ja ravintolat sekä asukkaat toimivat yhteistyössä. Jokaisella toimijalla on oma roolinsa päihdehaittojen ehkäisyssä.

– Huoli nuorten päihteiden käytöstä on yhteinen, siksi meidän tulee myös puuttua siihen yhdessä. Pakka-mallissa saamme käyttöön eri alojen ammattilaisten osaamisen, jolloin toimien vaikuttavuus on suurempi, kertoo Seinäjoen kaupungin vs. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Henna Rantasaari.

Pakka-toimintamallissa painotetaan erityisesti saatavuuden sääntelyä, jolla ehkäistään alaikäisille myyntiä ja päihtyneille anniskelua. Paikallisia vähittäismyymälöitä on lähestytty kirjeellä, joka muistuttaa mm. ikärajavalvonnasta. Huomiota kiinnitetään myös kysynnän ehkäisyyn, jolla ehkäistään alaikäisten päihteiden saatavuutta ja humalajuomista. Kaikkien peruskouluikäisten vanhemmille on lähetetty Helmen kautta tiedote, jonka myötä kehotetaan keskustelemaan lapsen kanssa päihteistä, koulujen päättäjäisistä ja kesän vietosta.

Vanhempien läsnäolo ja selkeät rajat vähentävät lasten päihdekokeiluja

Vanhempien läsnäolo on nuorille tärkeää. Festaripakka-toiminta on näkynyt viime vuosina Seinäjoen kesätapahtumissa, kun lasten vanhempia ja muita aikuisia on rekrytoitu jalkautumaan mukaan nuorten illan viettoon. Tuleva kesä on hieman erilainen, kun kesätapahtumia ei voida järjestää. Tapahtumien puuttuminen ei kuitenkaan estä nuoria kokoontumasta tai kokeilemasta päihteitä. Raisa Mäkynen Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluista muistuttaa vanhempia sopimaan nuoren kanssa yhteiset pelisäännöt kesän viettoa varten.

– Kesän kynnyksellä on hyvä sopia yhteisistä säännöistä, ja pitää niistä myös kiinni. Näin turvallisuus ja luottamus säilyvät molemmin puolin. Vanhempien on hyvä tietää missä nuori kavereineen viettää aikaansa.

– Nuorelle on tärkeää, että aikuiset ovat kiinnostuneita hänen elämästään, kuuntelevat häntä ja asettavat myös rajoja, Mäkynen jatkaa.

Nuorisotyöntekijät jalkautuvat kuluvalla viikolla ja viikonloppuna kohtamaan nuoria ja muistuttamaan vastuullisesta juhlimisesta. Koulunpäättäjäiset eivät anna syytä poiketa koronaa koskevista määräyksistä. Aikuisten on suositeltavaa muistuttaa nuoria lähikontaktien välttämisestä.

Lisätietoja

Henna Rantasaari
vs. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori
Seinäjoen kaupunki
050 3549311
henna.rantasaari@seinajoki.fi

Raisa Mäkynen
erityisnuorisotyöntekijä
Seinäjoen kaupunki
044 425 5747
raisa.makynen@seinajoki.fi