Eepos-kirjastojen käyttösäännöt muuttuivat vuoden 2023 alussa

kirjahyllyjä ja lukupöytä.

Uudet käyttösäännöt tulevat voimaan 1.1.2023. Alle on poimittu kohtia, joihin on tullut muutoksia. Sivun lopusta voi lukea käyttösäännöt kokonaisuudessaan.

Maksut

Jos lainan palauttaa tai uusii eräpäivän jälkeen, siitä täytyy maksaa myöhästymismaksu, joka on vuoden alusta 20 senttiä per laina per vuorokausi. Myöhästymismaksua kertyy kahden päivän jälkeen kaikilta eräpäivän jälkeen tulevilta kalenteripäiviltä enimmäismäärään saakka. Maksujen enimmäismäärä on
kolme euroa per laina.

Mistään lasten ja nuorten aineistoista ei enää peritä myöhästymismaksuja. Aiemmin niitä kertyi DVD- ja BluRay-levyistä sekä konsolipeleistä.

Kaukolainat

Kirjastot tilaavat tarvittaessa asiakkaille lainaksi aineistoa muualta Suomesta tai ulkomailta. Kaukolainaus on maksullista. Kotimaan kaukolainan hinta nousee vuoden 2023 alusta 7 euroon. Ulkomaisten kaukolainojen hinnat pysyvät samoin, eli muista Pohjoismaista tilaus maksaa 10 euroa ja Pohjoismaiden ulkopuolelta 20 euroa.

Lainausoikeus

Lainausoikeuden menettää kaikissa Eepos-kirjastoissa, jos maksuja on 7 euroa tai enemmän. Aiemmin tämä raja oli 5 euroa. Lainausoikeuden saa takaisin, kun palauttaa myöhässä olevan aineiston ja maksaa kaikki kertyneet maksut. Lainauskiellossa oleva asiakas voi käydä kirjastossa sekä käyttää kokoelmia ja laitteita kirjaston tiloissa.

Käyttöoikeuden menetys

Yleinen kirjasto on järjestyslain mukainen yleinen paikka. Kirjaston toiminnan häiritsemiseen ja turvallisuuden vaarantamiseen sovelletaan järjestyslakia (216/2003). Jos joku aiheuttaa toistuvasti ja merkittävästi häiriötä kirjaston toiminnalle, käyttäytyy häiritsevästi tai uhkaavasti, vaarantaa turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta, hänet voidaan määrätä enintään 30 päiväksi kirjastokohtaiseen käyttökieltoon.

Ennen käyttökiellon antamista kunnan on kuultava asianomaista henkilöä. Käyttökiellosta tehdään hallintopäätös, johon käyttökiellon saanut voi vaatia kuntalain mukaista oikaisua. Kirjaston käyttökiellosta päättää jokaisessa Eepos-kunnassa se viranomainen, jolle se on kunnassa määrätty. Käyttökiellossa oleva asiakas ei voi käydä kirjastossa, johon hänelle on annettu käyttökielto.