Kunta-/aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Vaaleissa valitut valtuutetut päättävät kaupungin/hyvinvointialueen lähipalveluiden palvelujen järjestämisestä.

Kunnan ylin päättävä elin on sen asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuuston jäsenet eli valtuutetut valitaan kuntavaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Äänestämällä voit vaikuttaa asioihin, jotka koskettavat arkeasi. Jokainen seinäjokelainen on vaikuttaja, palveluiden käyttäjä, arjen asiantuntija.

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille, joiden vastuulla on sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen. Hyvinvointialueella on itsehallinto ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. Hyvinvointialueesta säädetään hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021). Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.