Maksuttomia käyttövuoroja Hugo-saliin

Yksityiskohta Hugo-salista

Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut tarjoaa kaksi kertaa vuodessa seinäjokisille taide- ja kulttuuriyhteisöille mahdollisuuden hakea Hugo-salin maksuttomia käyttövuoroja. Haun tavoitteena on valita jokaisella kerralla 1-3 yhteisöä, jolle tarjotaan 1-3 päivää Hugo-salin käyttöä veloituksetta. Syksyn haku on avoinna 1.-30.9.2021.

Kuka voi hakea?
Hugo tarjoaa! –hakuun voivat osallistua taide- ja kulttuuriyhteisöt, joiden kotipaikka on Seinäjoki. Haku on suunnattu ensisijaisesti sellaisille tahoille, joilla ei ole tavallisesti mahdollisuutta tapahtumatilan vuokraamiseen. Hugo tarjoaa! –hakua ei voi yhdistää muihin kulttuuripalveluiden myöntämiin avustuksiin.

Millaiseen toimintaan voi hakea?
Hugo tarjoaa! –hakuun voi osallistua erilaisilla tapahtuma- ja esitysideoilla. Tapahtuman tai tilaisuuden tulee olla esitystyyppinen ja kertaluonteinen. Haku ei sovellu esimerkiksi pitkäkestoiseen näyttelytoimintaan tai yli 3 kertaa toistuvaan esitystoimintaan. Syyskuun haussa voi hakea kevään 2022 aikana totutuviin tapahtumiin.

Aikataulu
Hugo tarjoaa! -haku on avoinna1.-30.9.2021. Hakijat täyttävät hakemuksen webropol-lomakkeella. Päätökset tekee kulttuuritoimenjohtaja hakemusten perusteella. Kulttuuripalvelut ilmoittaa valituille toimijoille ja vahvistaa päivämäärän. Täytä hakemus osoitteessa https://link.webropol.com/s/hugotarjoaa.

Tilan käyttöehdot
Hugo tarjoaa! –vuorot eivät sisällä salipalveluita, ääni- ja valotekniikan palveluita, tarjoilua ym. Vuoro sisältää oikeuden tilan käyttöön sovittuna ajankohtana, salin kalusteiden käytön, perusvalaistuksen sekä kokoustekniikan (puheäänentoisto, langaton mikrofoni, valkokangas ja videotykki). Laaja-alaisempi tekniikan käyttö edellyttää hakijalta ammattimaisen teknikon palveluita. Hugo-salissa ei voi järjestää omaa kahvila- tai ravintolatoimintaa ja tilaisuuden tulee päättyä viimeistään klo 23.00. Hakija on velvollinen huolehtimaan tarvittavista lupa- ja ilmoitusmenettelyistä sekä tapahtuman turvallisuudesta.

Alasaari Sanna

tilatuottaja , Kulttuuripalvelut