Maailman modernein ja ympäristöystävällisin datakeskus Seinäjoelle

Havainnekuva rakennuksesta ylhäältä päin.
Seinäjoen Data Centerin teknisestä toteutuksesta vastaa saksalainen Rittal.

Seinäjoelle rakentuu tämän ja ensi vuoden aikana maailman modernein ja ympäristöystävällisin datakeskus, joka käyttää ainoastaan vihreästi tuotettua sähköä. Datakeskus sijaitsee Itäväylän varrella.

Data Centerin tuottama hukkalämpö kerätään talteen yli 90-prosenttisesti ja hyödynnetään paikallisessa kaukolämpöverkossa. Seinäjoki Data
Center on näin käytännössä maailman ensimmäinen hiilineutraali, jopa hiilinegatiivinen datakeskus.

Seinäjoen Data Centerin teknisestä toteutuksesta vastaa saksalainen Rittal. Hankkeessa käytetään Rittalin kehittämää täysin uutta tekniikkaa.

– Kiinnostuimme hankkeesta heti alusta alkaen sen edistyksellisyyden vuoksi. Haluamme olla mukana kehittämässä energiatehokasta ja vihreitä arvoja korostavaa hanketta, Rittalin Suomen myyntijohtaja Mikko Aho sanoo.

Hukkalämpöä hyödynnetään koko Seinäjoen alueella, rakentamisesta vastaavan Kiinteistö Oy DC Seinäjoen hallituksen puheenjohtaja Antti Pajulammi toteaa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan Seinäjoki on esimerkillisellä tavalla osannut tarttua mahdollisuuteen.
– Suomi on sijaintinsa puolesta loistava paikka datakeskuksille. Meillä on erittäin hyvä investointiympäristö. Luotettavuus ja toimintavarmuus luovat uutta liiketoimintaa ja aluetaloutta.

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä pitää Data Center -hanketta loistavana esimerkkinä uuden teknologian hyödyistä. Uusi datakeskus vähentää merkittävästi esimerkiksi kaupungin CO2-päästöjä. Sillä on myös vaikutus koko Suomen CO2-päästöihin.

– Uusi teknologia mahdollistaa CO2-päästöjen merkittävän leikkaamisen. Seinäjoki on nyt tiennäyttäjänä koko muulle maailmalle siitä, kuinka datakeskuksista voidaan tehdä hiilinegatiivisia laitoksia. Hankkeella on
siten suuri merkitys Suomen imagolle ilmastoystävällisten teknisten ratkaisujen kehittäjänä. Data Centerin paikka on myös ihanteellinen koko maailmaa ajatellen, Kiiskilä muistuttaa.

Seinäjoen kaupungille ja alueen koko elinkeinoelämälle datakeskusalue kokonaisuutena on uusi mahdollisuus.
– Massiivinen investointi itsessään ja merkittävä päänavaus toimialalla, jonka kasvulle ei näy loppua, Kiiskilä toteaa.

Ensimmäisen vaiheen investointi 100 miljoonaa

Datakeskuksen sijainti on myös keskeinen. Se on pääjunaradan varrella, tieyhteydet ovat kunnossa, vieressä on Seinäjoen lentoasema. Uusi jäämeren kautta Aasian ja Euroopan yhdistävä datakaapeli kulkee aivan keskuksen vieressä.

Seinäjoki Data Parkin ensimmäisen vaiheen kokonaisinvestointi nousee noin 100 miljoonaan euroon. Itse rakennuksen kustannukset ovat 34–39 miljoonaa euroa ja konesalin tekniikka ja kalusteet 60–70 miljoonaa
euroa. Hinta riippuu siitä, millaista tekniikkaa loppukäyttäjät haluavat. Asiakkaat ovat globaaleja toimijoita, joilla on yrityskohtaisia erityisvaatimuksia.

Alueella on tilaa useille muillekin datakeskusyksiköille. Yhteensä investointi voi kohota tulevien vuosien aikana yli miljardin euron.

– Olemme luoneet osaamiskeskuksessamme Seinäjoelle holistisen datakeskus-konseptin, joka on suunniteltu käyttämään alan viimeisintä teknologiaa. Apunamme ovat myös kansainväliset kumppanimme,
jotka tukevat teknologiatoimituksia omalta osaltaan, Rittalin Aho sanoo.

Ensimmäisen yksikön rakentamisesta vastaa Kiinteistö Oy DC Seinäjoki. Maailmanlaajuisesti toimiva Rittal vastaa asiakkaiden hankkimisesta ja rakennuksen uudesta teknologiasta.

Seinäjoen Energialle Data Centerin tuottama energia tulee tarpeeseen. Hiilineutraalin energian avulla se pystyy takaamaan asukkaille ja yrityksille vihreän lämmitysenergian saannin kohtuu hintaan.

– Seinäjoen Energia on sitoutunut olemaan sähkön ja lämmön tuotannon osalta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hanke on erittäin merkittävässä roolissa tavoitteen toteuttamisessa. Data Centerin tuottama hyötylämpö on siihen hyvä ratkaisu. Se on tulevaisuuden puhdasta kaukolämpöä, toteaa Seinäjoen Energian toimitusjohtaja Vesa Hätilä.

– Data Centerin hyötylämpö tuottaisi alkuvaiheessa noin kymmenesosan Seinäjoen tarvitsemasta kaukolämmöstä, tulevaisuudessa jopa noin kolmasosan lämmöntarpeesta. Datakeskuksen tuottama lämpö saadaan hyödynnettyä kokonaisuudessaan kaupunkilaisten tarpeisiin. Datakeskuksesta saatavalla lämmöllä lämmitettäisiin kaikki kaukolämmön piirissä Seinäjoella olevat pientalot ja lämpöä jäisi vielä ylikin, laskee Hätilä.