Lukukoira aikuisille pääkirjastossa

Seinäjoen kaupunginkirjasto käynnistää pääkirjastossa lukukoiratoiminnan aikuisille. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä yksityisten koirakkojen kanssa, sillä Kennelliiton lukukoiratoiminta on tällä hetkellä keskeytetty. Lukukoiratoimintaa on aiemmin kirjastolla järjestetty lapsille, mutta nyt toimintaa kokeillaan Seinäjoella ensimmäistä kertaa aikuisille. 

“Lukukoiratoiminnalle on ollut kysyntää monen ikäisten asiakkaiden keskuudessa ja nyt uutena kokeiluna tarjoamme lukukoiratoimintaa myös aikuisille. Koiralle voi kirjan lukemisen lisäksi tulla vaikka lukemaan tenttimateriaaleja tai harjoitella esitelmän pitoa”, kertoo Seinäjoen kaupunginkirjaston aikuisten lukukoiratoiminnasta vastaava Sirpa Rintamäki.

Hellyyttävät ja rauhalliset koirat kuuntelevat, mutta eivät tuomitse. Ääneen lukeminen voi helpottaa lukivaikeuksien tai esiintymisvaikeuden kanssa kamppailevia.

“Lukukoirat ovat työhönsä koulutettuja ja ihmisystävällisiä. Toiminnalla tähdätään lukemisen sujuvuuden edistämiseen, mutta siinä samalla voi lieventää myös esiintymisjännitystä, kun koira kiltisti kuuntelee, mutta sitä ei haittaa vaikka lukeminen takeltelisi”, kertoo lukukoiran ohjaaja Eeva Ojala.

Seinäjoen kirjastolla on haluttu panostaa nuoria aikuisia kirjastolle houkutteleviin uusiin ja päivitettyihin palveluihin. Idea lukukoiratoiminnan tarjoamisesta myös aikuisille lähti Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeesta sekä kirjaston ja SeAMKin opiskelijoiden yhteistyöstä. 

“Kirjastossamme kokeillaan nyt hankkeen myötä syksyllä useita uusia ja päivitettyjä palveluita. Kaikilla tähdätään siihen, että myös kirjastoa käyttämättömät nuoret aikuiset löytäisivät kirjaston. Kokeiluun tulevat aikuisille suunnatun lukukoiratoiminnan lisäksi aaveteemainen ilta, korkeakouluopiskelijoille suunnattu KirjastoKipitys-tapahtuma, sekä kirjaston näyttelytoimintaan tutustuttava Oma näyttely kirjastoon -paja. Palveluita on ollut kirjastolle mukana ideoimassa SeAMK:in kulttuurituotannon sekä kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijoita”, kertoo Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeen hankekoordinaattori Minttu Herala. 

Aikoja voi varata kirjaston aikuisten neuvontapisteeltä, puh. 06 416 2317 seuraaville päiville: 10.9., 24.9., 8.10. ja 22.10. Yksi lukutuokio kestää noin 15 minuuttia.

Lisätietoja lukukoiratoiminnasta:
Eeva Ojala
p. 045 691 6800

Seinäjoen kaupunginkirjasto
p. 044 4181591

Lisäinfoa hankkeesta:
Lukemattomat mahdollisuudet -yhteishanke pureutuu nuorten aikuisten lukemattomuuteen ja yhteistyössä kohderyhmän kanssa luo uusia ja päivittää olemassa olevia kirjastopalveluja (kuten em. lukukoiratoiminta aikuisille) heidän tarpeisiinsa sopiviksi. Hankkeessa on koulutettu kirjastoihin Lukuohjaajia ja selvitetty lukemattomuuden syitä. Lisäksi hankkeessa tehdään kirjastolaisten avuksi verkkokäsikirjaa, jossa pureudutaan kohderyhmään ja keinoihin aktivoida heitä lukemisen pariin. Käsikirjassa on käytännön kirjastopalveluita ja työpajoja nuorten aikuisten houkuttelemiseksi lukemisen pariin kirjastoissa.

Lisätietoja: https://lukemattomat.turkuamk.fi / Minttu Herala, minttu.herala@seinajoki.fi / p. 044 4700 385