Let’s do! -englannin eskaristepit

Kielirikasteisuus ja kansainvälisyys ovat osa jokaisen esiopetusryhmän vuosisuunnitelmaa ja arjen toimintaa Seinäjoen kaupungin eskareissa syksystä 2020 alkaen. Eskariryhmissä nivotaan englannin kieltä monipuolisesti arkeen; leikkiin, ruokailuun, toimintahetkiin, ulkoiluun ja siirtymätilanteisiin. Työtavoissa yhdistyvät leikinomaisuus, musiikki, liikunta, draama ja digitaalisuus.

Varhaiskasvatuksen eskariopettajia kouluttaa Becky Luoma Language Clubhousesta. Koulutuksen teemoina ovat positiivinen motivointi, ratkaisukeskeiset ideat arjessa, monikielisyyden innostuksen herättäminen ja toiminnalliset työpajat. Toiminnan aloittamiseen on saatu valtionavustus Opetushallitukselta.