Lemmikki- ja harrastelinnut pidettävä sisällä ja lintujen sairauden oireista ilmoitettava eläinlääkärille

Lintuinfluenssatilanteen vuoksi Ruokavirasto on perustanut eläintautilain nojalla tartuntavyöhykkeen, jolla pyritään estämään taudin leviäminen edelleen. Tähän tartuntavyöhykkeeseen kuuluu myös Etelä-Pohjanmaa. Ruokaviraston päätös on voimassa välittömästi.

Tartuntavyöhykkeellä on kielletty siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen pitäminen ulkona. Kielto koskee niin tuotantotarkoituksessa pidettäviä kuin lemmikkieläiminä pidettäviä lintuja (kuten pienet kotitarvekanalat). Kielto koskee myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia pitopaikkoja. Poikkeusmahdollisuudet löytyvät päätöksestä.

Tartuntavyöhykkeellä toteutettavat toimenpiteet tartunnan leviämisen estämiseksi

  • Henkilöiden käynnit siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen eläinsuojassa on kielletty muusta kuin välttämättömästä syystä.
  • Siipikarjan tai vankeudessa pidettävien lintujen eläinsuojassa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä eläinsuojassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä. Lisäksi kädet on pestävä ja desinfioitava eläinsuojaan tullessa. Mikäli käsienpesua ei ole mahdollista suorittaa, on kuitenkin desinfioitava kädet.
  • Lintujen rehut ja kuivikkeet on säilytettävä niin, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse niiden kanssa kosketuksiin.

Ilmoittaminen

Siipikarjan ja harrastelintujen pitäjän tulee ilmoittaa heti kunnan- tai läänineläinlääkärille, jos hän havaitsee linnuissaan lintuinfluenssaan viittaavia sairauden oireita, poikkeavaa kuolleisuutta tai muutoksia tuotannossa. Veden ja rehun kulutuksen tai munantuotannon pieneneminen voivat olla merkkejä lintuinfluenssatartunnasta tilalla.

Myös luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista ja yksittäisistä kuolleista petolinnuista tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille.

Kurikan ja Ilmajoen alue: alueen kunnaneläinlääkärit
Suupohjan alue: valvontaeläinlääkäri Slawomir Jaworski p. 040 630 0072
Muu Etelä-Pohjanmaa: ympäristöterveysjohtaja Virpi Ala-Risku p. 050 4714900

Virka-ajan ulkopuolella asiasta ilmoitetaan päivystävälle kunnaneläinlääkärille.

Lintuinfluenssa saattaa tarttua ihmisiin, jotka hoitavat tai käsittelevät lintuinfluenssaan sairastuneita tai kuolleita eläimiä. Yksittäiset kuolleet linnut voi haudata itse. Tällöin tulee suojautua tartunnalta käyttämällä FFP3-luokan hengityssuojainta ja kertakäyttökäsineitä lintuja käsitellessä. Erityisesti tulee huolehtia, että lapset ja lemmikkieläimet eivät pääse käsiksi kuolleisiin lintuihin.

Lisätietoa:

www.ruokavirasto.fi

https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/ruokavirasto-perustaa-lintuinfluenssan-vuoksi-tartuntavyohykkeen/

https://www.seinajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/elainlaakarit-ja-terveystarkastajat/