Kysely kaupungin metsien kehittämisestä

Seinäjoen kaupunki laatii parhaillaan metsäohjelmaa vuosille 2024-2035, jonka pohjalta kaupungin metsiä jatkossa hoidetaan. Metsäohjelma osaltaan toteuttaa Seinäjoen kaupunkistrategiaa ja haluamme kuulla sinun mielipiteesi Seinäjoen kaupungin metsien hoidosta.

Seinäjoen kaupunki omistaa yhteensä n. 6000 hehtaaria talousmetsiä ja n. 1000 ha puisto- ja ulkoilumetsiä. Kaupunki hoitaa talousmetsiään hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaisesti, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Puisto- ja ulkoilumetsien hoidon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa metsien viihtyisyyttä, monikerroksellisuutta ja turvallisuutta ulkoiluympäristössä sekä turvata luonnon monimuotoisuutta.

Kaupunkistrategian valmistuttua on tärkeää keskustella kaupunkistrategiaa tukevista periaatteista ja linjauksista, joiden mukaisesti kaupungin arvokasta metsäomaisuutta tulevaisuudessa hoidetaan. Metsäohjelma on Seinäjoen kaupungin metsien käyttöä ja hoitoa vuoteen 2035 saakka linjaava strateginen suunnitelma, jonka pohjalta metsäsuunnitelman kilpailutus tehdään.

Nyt jokaisella seinäjokisella on mahdollista antaa mielipiteensä Seinäjoen kaupungin metsien hoidosta. Kyselyn vastausaika päättyy 6.8.2023. Nettikyselyssä vastaajalla on mahdollisuus merkitä itsellesi erityisiä ja arvokkaita metsäkohteita kartalle. Vastaajalla on myös mahdollisuus käydä vastaamassa kyselyyn kaupungintalon infossa (Kirkkokatu 6), jossa on tulostettuja versioita kyselystä.

Tästä pääset kyselyyn.

Lisätietoja:

Metsäohjelmasta ja metsien kehittämisestä: kaupunginpuutarhuri Kari Hirvensalo, kari.hirvensalo@seinajoki.fi, puh. 044 4181811 (lomalla 16.6. – 2.7., 17. -18.7. ja 24. – 30.7.). Muina aikoina tiedustelut osoitteesta puisto@seinajoki.fi.

Kyselystä: vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila, kirsi.mattila@seinajoki.fi, puh. 0405305111