Seinäjoen kaupungin kuvapankin käyttösopimusehdot:

Tämän sopimuksen tarkoituksena on Seinäjoen kaupungin (jäljempänä kaupunki) internetsivujen kuvapankin käyttöoikeuden luovuttaminen käyttäjälle (jäljempänä Käyttäjä). Nämä ehdot koskevat kuvapankkiin rekisteröitymistä ja sen käyttöä.

Seinäjoen kaupungin kuvapankki tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden käyttää kuvapankissa nähtävillä olevia kuvia ja logoja (jäljempänä kuvamateriaali) Seinäjoen markkinoinnissa, mainonnassa, tiedottamisessa/uutisoinnissa ja ilmoituksissa.

Kuvapankin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä. Salasana on henkilökohtainen ja / tai oikeushenkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle ja / tai oikeushenkilölle. Käyttäjä on vastuussa käyttämänsä kuvapankin kuvamateriaalin käytöstä. Kuvapankkia saa käyttää vain lain, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti.

Kuvapankki sisältää tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua kuvamateriaalia. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai kaupungin nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muutoin kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava.

Edellä sanotusta huolimatta Käyttäjällä on oikeus ilman kaupungin etukäteistä kirjallista suostumusta kopioida, tallentaa ja käyttää kaupungin kuvapankin kuvamateriaalia Seinäjokea koskevassa markkinoinnissa, mainonnassa, tiedottamisessa/uutisoinnissa ja ilmoituksissa. Tällöin Käyttäjä vastaa kopioimansa, tallentamansa tai käyttämänsä kuvamateriaalin osalta siitä, että kuvamateriaalin julkaiseminen ei loukkaa ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omistus-, tekijän- tai muitakaan oikeuksia eikä ole lain tai hyvän tavan vastainen. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Seinäjoen kaupungin logoa, vaakunaa eikä muita Seinäjoen kaupungin branditunnuksia.

Seinäjoen kaupungilla on milloin tahansa oikeus muuttaa kuvapankkia, sen sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

Käyttäjä on velvollinen ennen kuvapankkiin rekisteröitymistä antamaan kaupungille tarpeelliset tiedot oikeassa muodossa.

Tämä sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyttyä nämä ehdot. Seinäjoen kaupungilla on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, mikäli jompi kumpi sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja. Seinäjoen kaupungilla on oikeus muuttaa kuvapankin ehtoja.

Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Seinäjoen käräjäoikeudessa.

Kuvapankki-sivulle