Ympäristölupahakemus jätteen hyödyntämiselle maarakentamisessa, Historix Oy

Ympäristölupahakemus jätteen hyödyntämiselle maarakentamisessa, Historix Oy
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 12.3.2020 – 17.4.2020
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen