Ympäristölupahakemus, Jaakko Lammi perustettavan yhtiön lukuun

Ympäristölupahakemus, Jaakko Lammi perustettavan yhtiön lukuun
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu
Tiedoksiantoaika: 5.10.2022 – 11.11.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen