Yleistiedoksianto päätöksestä: Lapuanjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen VARELY/1347/2022

Yleistiedoksianto päätöksestä: Lapuanjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen VARELY/1347/2022
Laatija: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tiedoksiantoaika: 7.11.2022 – 14.12.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen