Yleistiedoksianto päätöksestä: Kyrönjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen

Yleistiedoksianto päätöksestä: Kyrönjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen
Laatija: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tiedoksiantoaika: 8.12.2022 – 11.1.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen