vt. lupainsinöörin rakennus- ja toimenpidelupapäätökset 9.12.2021

vt. lupainsinöörin rakennus- ja toimenpidelupapäätökset 9.12.2021
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 13.12.2021 – 28.12.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen