Vireilläolokuulutus / Esitys Mustantakinnevan turvetuotantoalueen (Seinäjoki) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi

Vireilläolokuulutus / Esitys Mustantakinnevan turvetuotantoalueen (Seinäjoki) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 20.9.2022 – 4.10.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen