Vireilläolokuulutus / Esitys Kyrönjoen vesistötöiden kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2022 alkaen

Vireilläolokuulutus / Esitys Kyrönjoen vesistötöiden kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2022 alkaen
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 12.9.2022 – 26.9.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen