Vesilain mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä / Björkenheimintien sillan rakentaminen Seinäjoen ylitse

Vesilain mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä / Björkenheimintien sillan rakentaminen Seinäjoen ylitse
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 16.2.2021 – 25.3.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen