Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 4.5.2023 hyväksynyt varausilmoituksen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 4.5.2023 hyväksynyt varausilmoituksen
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 4.5.2023 – 12.6.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen