Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 22.6.2023 hyväksynyt varausilmoituksen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 22.6.2023 hyväksynyt varausilmoituksen
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 22.6.2023 – 31.7.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen