Tieto julkisesta kuulutuksesta / Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027

Tieto julkisesta kuulutuksesta / Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Konsernipalvelut / Hallintopalvelut / Päätösvalmistelu/päätös
Tiedoksiantoaika: 2.11.2020 – 14.5.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen