Lupainsinöörin purkamislupapäätös 18.1.2024

Lupainsinöörin purkamislupapäätös 18.1.2024
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 22.1.2024 – 6.2.2024

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen