Päätöskuulutus / Töyränevan turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen

Päätöskuulutus / Töyränevan turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 27.5.2021 – 28.6.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen