Päätöskuulutus / Kyrönjoen vesistötöiden kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen / VARELY/5942/2022

Päätöskuulutus / Kyrönjoen vesistötöiden kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen / VARELY/5942/2022
Laatija: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tiedoksiantoaika: 16.12.2022 – 16.1.2023
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen