Päätöskuulutus / Kyrönjoen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

Päätöskuulutus / Kyrönjoen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 29.6.2022 – 29.7.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen