Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä vuosiksi 2022–2027

Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä vuosiksi 2022–2027
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 21.12.2021 – 27.1.2022
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen