Lupainsinöörin päätös 7.1.2021, kantakaupunki

Lupainsinöörin päätös 7.1.2021, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 11.1.2021 – 26.1.2021

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen