Lupainsinöörin päätökset 29.9.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin päätökset 29.9.2022, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 3.10.2022 – 18.10.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen