Lupainsinöörin päätökset 23.6.2022

Lupainsinöörin päätökset 23.6.2022
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 27.6.2022 – 12.7.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen