Lupainsinöörin päätökset 20.10.2022, kantakaupunki

Lupainsinöörin päätökset 20.10.2022, kantakaupunki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 24.10.2022 – 8.11.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen