Lupainsinöörin päätökset 12.3.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki

Lupainsinöörin päätökset 12.3.2020, kantakaupunki ja Peräseinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 16.3.2020 – 31.3.2020

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen